Tyynyjen ja peittojen kierrätyksen haasteita

Tekstiilien joukossa tyynyt ja peitot ovat haasteellisia kierrätettäviä. Kierrätysteknologioiden kehittyessä ne voivat kuitenkin tulevaisuudessa saada uuden elämän vaikka sängynjalkoina.

Mitä tehdä tyynyille ja peitoille, jotka ovat tulleet käyttöikänsä päähän?

Tyynyille ja peitoille ei ole tällä hetkellä valtakunnallista kierrätysjärjestelmää. Virallinen ohjeistus on hävittää ne sekajätteen mukana, josta ne päätyvät energiantuotantoon.

VTT:n tutkija Eetta Saarimäki on ollut aktiivisesti mukana tekstiilien kierrätyksen kehittämisessä ja tutkimassa tyynyjen ja peittojen kierrätysmahdollisuuksia. Saarimäen mukaan tyynyjen ja peittojen kierrättämisestä haasteellista tekee se, että ne koostuvat useammasta materiaalista, usein polyesterikuitutäytteestä ja puuvillakankaasta. Täytteen ja kankaan erottaminen kierrätystä varten on työlästä ja vaatii paljon käsityötä. Käytetyt tyynyt ja peitot ovat usein myös likaisia, joten ne pitää desinfioida ennen jatkojalostusta, mikä taas lisää energiankulutusta.

Tyynystä sängynjalaksi?

Ideaalitilanne olisi hyödyntää käytetyt tyynyt ja peitot uusien tuotteiden materiaalina. Ensin pitäisi löytää kaupallisesti järkevä tapa prosessoida materiaali ja uusiomateriaalille pitäisi olla uusi käyttökohde.

Ensimmäiset askeleet tyynyjen ja peittojen kierrättämisessä tähän suuntaan on otettu yhteisprojektissa, jossa olivat mukana VTT, komposiittimateriaaleja valmistava Wimao, Lounais-Suomen Jätehuolto ja Familon. Projektissa kuluttajilta kerättyjä tyynyjä ja peittoja prosessoitiin komposiittimateriaaliksi, josta valmistettiin koe-erä sängynjalkoja. Lounais-Suomen Jätehuolto esikäsitteli tyynyt ja peitot, ne rouhittiin VTT:llä ja Wimao valmisti materiaalista komposiittimassaa yhdistämällä siihen muovia. Tyyny-peittomateriaalin osuus komposiittimassassa oli korkeimmillaan 60 %.

Saarimäen mukaan kokeilussa kävi ilmi tyynyjen ja peittojen prosessoinnin haasteellisuus: täyte ja kangas sulavat eri lämpötiloissa ja prosessoinnin monivaiheisuus rajoittaa materiaalien taloudellista hyödyntämistä. Haasteellista on myös ilmavan tyyny-peittomateriaalin syöttäminen muovientyöstölaitteisiin ilman esikäsittelyä.

Ennen kuin tyynyistä valmistetut sängynjalat päätyvät kaupan hyllylle, pitää siis vielä ratkaista monta asiaa.

Eetta Saarimäki on kuitenkin toiveikas ja näkee myös tyynyjen ja peittojen kierrätyksen tulevaisuuden valoisana: ”Tekstiilien kiertotaloudessa Suomi on eturintamassa maailmanlaajuisesti. Myös tyynyjen ja peittojen kierrätyksen kehitystyö on merkittävää ja vauhdikasta, joten uskon uusien menetelmien ja teknologioiden mahdollistavan tyynyjen ja peittojen kierrätyksen jo lähitulevaisuudessa.”

Familonin valtakunnallinen kierrätyskampanja maaliskuussa pidentää tyynyjen ja peittojen käyttöikää

Tällä hetkellä Familonin kierrätysratkaisu tyynyille ja peitteille on pidentää niiden elämää eläinten pehmusteina sen jälkeen, kun ne eivät tue ihmisen unta enää parhaalla tavalla.

Familonin Head Of Marketing, Maikki Lukka: ”Etsimme aktiivisesti ratkaisuja tyynyjen ja peittojen kierrätykselle, koska haluamme ottaa vastuun tuotteidemme koko elinkaaresta. Olemme järjestäneet kierrätyskampanjoita vuodesta 2015—ensin tarjosimme ratkaisun, jossa tyynyt ja peitteet hyödynnettiin energiantuotannossa kaatopaikalle dumppaamisen sijaan. Nyt jatkamme tyynyjen ja peittojen elämää eläinten pehmusteina ja toivottavasti tulevaisuudessa löydämme toimivan ratkaisun, jossa tyynyt ja peitot voidaan hyödyntää uusiomateriaalina.”

Tutustu kampanjaan ja katso mukana olevat Familon-jälleenmyyjät: www.familon.fi/kierratyskampanja

Julkaistu 5.3.2020