Työhyvinvoinnin lyhyt Q&A

Työhyvinvointi puhuttaa ja haastattelimme aiheesta Ilmarisen työkykyjohtaja Kristiina Halosta. Kristiina avaa työelämässä vaikuttavia arvoja ja sukupolvieroja sekä kertoo, kuinka näkee työhyvinvoinnin tilan 2019. Lue haastattelu Familon-blogista!

Työhyvinvointi nyt – mitkä asiat ovat nyt pinnalla?

Suunta on hyvä – organisaation johdon yhteys työhyvinvointiin on ymmärretty. Tulosmittarit, asiakastyytyväisyys, työntekijävaihtuvuus ja sairaspoissaolot paljastavat nopeasti työhyvinvoinnin laiminlyömisen. On kuitenkin todettava, että tekeminen on vielä usein sirpaleista, eikä aina ihan hahmoteta, mitä tavoitellaan.

Pinnalla on nyt myös nuorten jaksaminen työelämässä. Mielenterveyssyistä johtuvat sairaspoissaolot ovat kasvaneet nimenomaan nuorilla – hälyttävät 27 % 2016–2017 välisenä tarkasteluajanjaksona .

Työhyvinvointia määrittävät aiempaa pehmeämmät arvot – oletko samaa mieltä?

Johtamiskulttuurissa on havaittavissa jonkinlaista pehmeiden arvojen yleistymistä, mikä näkyy palvelevan johtajuuden vaatimuksena – johdolta odotetaan aiempaa enemmän hyviä vuorovaikutustaitoja ja läsnäoloa. Toisaalta samanaikaisesti mittaamisen ja datan merkitys on korostunut.

Näetkö sukupolvien välisiä arvoeroja työelämässä?

Näen eroja, kyllä. 1980-luvun jälkeen syntyneiden arvot poikkeavat iäkkäämpien arvoista ja heillä tärkeysjärjestyksessä korkealla ovat itsensä toteuttaminen, työkaverit ja osaamisen kehittyminen.

Yksi yksinkertaistettu jako koskee vapaa-aikaa ja työntekoa: nuoret arvostavat vapaa-aikaansa siinä, missä vanhemman sukupolven arvomaailmaan kuuluu luja työnteko. Työhyvinvointi on nuorille tärkeä motivaattori rahan rinnalla, toisin kuin ennen. Uudet IT-firmat ovat osanneet hyödyntää tätä houkutellessaan nuoria töihin. Perinteinen ajatus on ollut, että ikääntyneemmät ovat yleisesti tyytyväisempiä ja sitoutuneempia työhönsä, ja heille turvallisuus on tärkeää. Pehmeämmät arvot ovat kasvattaneet vaatimusta oikeanmukaisesta johtajuudesta ja työn joustavuudesta, mistä hyötyvät myös eläkeikää lähestyvät työntekijät, joiden jaksaminen on kaikkien etu.

Sairastamiskulttuuri on yksi tämän hetken ilmiö: nuorilla on enemmän lyhyitä poissaoloja, ja heillä kynnys jäädä pois töistä on selkeästi pienempi. Se ei automaattisesti tarkoita, että nuori polvi olisi sairaampi. Nykyään uskalletaan puhua enemmän mielenterveysasioista. Stigmat hälvenevät, eikä huonovointisena tarvitse sinnitellä töissä.

Aiheesta on haastateltu työterveyslääkäreitä, jotka ovat esittäneet, että nykynuoret kestävät huonommin arjen tuskaa, joka kuuluu normaalielämään. Terveystalon teetättämän tuoreen selvityksen mukaan loppuun palaminen tai mielenterveysongelmat koskettavat nimenomaan nuoria naisia. Työuupumus, pitkittynyt stressi ja masennus ovat seurausta työelämän vaatimuksista ja hektisyydestä, jotka koettelevat tunnollisia nuoria.

Hyvän unen merkitys työteholle ja työntekijöiden hyvinvointiin tiedostetaan kohtalaisen hyvin. Tukevatko työnantajat mielestäsi hyvin nukkuvan työyhteisön kulttuuria?

Hyvän unen tärkeys ymmärretään, mutta paljon on tehtävää. Jatkuvat organisaatiomuutokset luovat stressiä ja unettomuutta, millä on yhteys eritysesti mielenterveyssairauksiin. Vuorotyö ja siihen liittyvät univaikeudet on sisäistetty ja paljon mitattu asia. Työnantajalla ei ehkä kuitenkaan ole realistista käsitystä siitä, paljon asiantuntijatyössä tehdään töitä viikkotasolla.

Millä keinoilla organisaation työkykyisiä päiviä lisätään?

Toteutuakseen työkyky vaatii hyvää, oikeudenmukaista johtamista, mutta vastuu kuuluu kaikille. Uni ja palautuminen ovat erityisen tärkeitä, ja työntekijöille on mahdollistettava riittävät puitteet työstä palautumiseen. Esimiehen rooli on suuri ja esimerkki voimakas. On hyvä luoda sellainen työkulttuuri, missä vapaa-aika rauhoitetaan työasioilta, eikä odoteta kenenkään palaavan viesteihin vapaa-aikana, ellei asia ole kiireinen.

Kristiina Halonen on yksi Radisson Blu -hotellissa järjestettävien Unen SM-kisojen nukkujista. Leikkimielisissä kisoissa otetaan mittaa parhaiten palautuvasta nukkujasta kilpa-areenana hotellihuoneiden Familon-vuoteet.

Voisiko sinun työyhteisösi nukkua paremmin? Hyvän unen lahja on pehmeä viesti levon merkityksestä.

Julkaistu 16.4.2019