Säännöt ja tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittelyn säännöt ja periaatteet

Tietosuoja on luottamusasia, ja luottamuksesi on meille tärkeää. Verkkosivustomme turvallisen käytön takaamiseksi noudatamme henkilötietojen käsittelyssä tarkkaan lakisääteisiä määräyksiä ja haluamme kertoa tavastamme kerätä ja käyttää tällaisia tietoja.

www.b2b.familon.fi-sivuston käyttäjien henkilötietojen keräämisestä, käsittelemisestä ja käytöstä vastuullinen taho on Wendre Finland Oy. Olemme vastuullisena tahona tavoitettavissa alla olevassa tietosuojaselosteessa näkyvien yhteystietojen avulla ja sähköpostitse [email protected]. Voit pyytää milloin tahansa maksutta tietoa itseäsi koskevista tiedoista, jotka olemme tallentaneet, ja oikeuksistasi oikaista, estää ja poistaa kyseisiä tietoja. Mikäli olet tilannut uutiskirjeemme ja haluat peruuttaa tilauksesi, teet sen helpoiten uutiskirjeen alareunassa olevasta Peruuta tilaus -linkistä.

Familon Pro -jäsenyys

Ammattiasiakkaille suunnattu Familon Pro -jäsenyys on Wendre Finland Oy:n yritysasiakkailleen tarjoama etujäsenyys, jonka kautta Familon tarjoaa jäsenille erikoisetuja sekä ennakkotietoa uutuuksista, kampanjoista, tapahtumista ja kilpailuista. Familon Pro -ohjelman ylläpitäjä ja markkinoija on Wendre Finland Oy, PL 1001, 00211 HELSINKI, puhelin: 010 5045 500, sähköposti: [email protected].

Friends of Familon -jäsenyys

Henkilöasiakkaille suunnattu Friends of Familon -jäsenyys on Wendre Finland Oy:n asiakkailleen tarjoama etujäsenyys, jonka kautta Familon tarjoaa jäsenille erikoisetuja sekä ennakkotietoa uutuuksista, kampanjoista, tapahtumista ja kilpailuista. Friends of Familon -ohjelman ylläpitäjä ja markkinoija on Wendre Finland Oy, PL 1001, 00211 HELSINKI, puhelin: 010 5045 500, sähköposti: [email protected].

Liittyminen ja jäsenyyden irtisanominen

Friends of Familon ja/tai Familon Pro -jäseneksi voivat liittyä kaikki täysi-ikäiset yksityishenkilöt. Jäseneksi voi liittyä familon.fi-sivuilla tai tilaamalla uutiskirjeen kilpailun tai tapahtuman yhteydessä. Ennen jäseneksi liittymistä asiakkaan tulee tutustua Wendre Finland Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaselosteeseen ja näihin jäsenehtoihin. Jäsen on velvollinen antamaan oikeat yhteystietonsa liittymisen yhteydessä sekä pitämään yhteystietonsa ajan tasalla. Jäsenviestinnässä käytetään pääasiassa sähköisiä kanavia, joten sähköpostiosoitteen ja matkapuhelinnumeron ajan tasalla pitäminen on tärkeää. Liittyminen on ilmaista ja jäsenyys on maksuton.

Jäsenyyden voi päättää koska tahansa ilmoittamalla siitä sähköpostitse asiakaspalveluumme osoitteeseen [email protected]. Jäsenetuihin kuuluvan uutiskirjeen voi peruuttaa sähköpostitse lähetettävän uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä. Familonin verkkosivuilla jäseneksi rekisteröityneet, salasanan luoneet jäsenet, voivat muokata tietojaan Omat tiedot -sivulla.

Wendre Finland Oy:llä on oikeus lakkauttaa jäsenen jäsenyys, jos jäsen ei toimi näiden jäsenehtojen mukaisesti. Wendre Finland Oy varaa oikeuden lakkauttaa Friends of Familon ja/tai Familon Pro -jäsenohjelma kohtuullisessa ajassa lakkauttamisilmoituksesta sekä muuttaa näitä jäsenehtoja. Sopimusehtojen muutosilmoitus lähetetään jäsenille henkilökohtaisesti tai asettamalla päivitetyt sopimusehdot nähtäville Wendre Finland Oy:n internet-sivuille yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa.

Edut ja viestintä

Friends of Familon ja/tai Familon Pro -eduista ja -tapahtumista lähetetään tietoa ensisijaisesti sähköpostilla noin kerran viikossa ja joissain tapauksissa tekstiviestitse. Edut on tarkoitettu ainoastaan jäsenien käyttöön, eikä niitä tule levittää kolmansille osapuolille. Edun tarjoaa Wendre Finland Oy ja vain poikkeustapauksissa kolmas osapuoli, jolloin eduntarjoajalle toimitetaan tarvittavat asiakastiedot edun toimittamiseksi ainoastaan kertakäyttöä varten. Jäsenyys ei kerrytä ostohyvitykseksi muutettavia jäsenpisteitä, vaan jäsenedut saa käyttöön heti jäsenille tarkoitettujen tarjousten ja tapahtumien muodossa.

Henkilötietojen käsittely

Wendre Finland Oy noudattaa jäsentensä henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevaa tietosuojasääntelyä. Jäsen antaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyn liittyessään jäseneksi. Wendre Finland Oy:n tietosuojaseloste on erottamaton osa Friends of Familon- ja Familon Pro -jäsenyyden sääntöjä. Tutustu Wendre Finland Oy:n tietosuojaselosteeseen seuraavassa kappaleessa.

Evästeet

Familon B2B -verkkokaupassa, b2b.familon.fi-sivustolla käytetään evästeitä ”cookies”. Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle verkkopalvelun välityksellä. Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä, eikä evästeen avulla saatua tietoa yhdistetä käyttäjältä saatuihin henkilötietoihin.

Evästeiden avulla pyrimme parantamaan käyttökokemustasi. Evästeistä saatujen anonyymien tietojen avulla analysoimme ja kehitämme verkkopalvelua entistä asiakasystävällisemmäksi, ja voimme tarjota tuotesuosituksia, tarjouksia ja etuja. Evästeisiin tallentuu verkkosivuston käyttämiseen tai käyttäjän päätelaitteeseen liittyviä tietoja, kuten tietoja siitä, milloin ja mitä verkkokaupan osioita käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää tai miltä sivulta käyttäjä on saapunut.

Voit halutessasi estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksista tai poistamalla evästeet selaimestasi palvelun käytön jälkeen. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saat selaimen valmistajan ohjeista. Evästeiden poistaminen tai niiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa haitallisesti verkkosivuston tai sen tiettyjen toimintojen käyttämiseen tai jopa estää sen.

Emme ilmoita evästeiden käytöstä erikseen sivuston päälle avautuvassa pop-up -ikkunassa, koska se huonontaisi käyttökokemustasi. Voit hallita evästeitä oman selaimesi asetuksista.

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Familon / Wendre Finland Oy (y-tunnus: 2485849-0)
PL 1001
00211 HELSINKI
Puhelin: 010 5045 500
Sähköposti: [email protected]

2. Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Wendre Finland Oy:n asiakasrekisteri yritysasiakkaille / B2B verkkokauppapäällikkö (Maiju Oja)
Wendre Finland Oy:n asiakasrekisteri henkilöasiakkaille / B2C verkkokauppapäällikkö (Tuuli Roth)
Puhelin: 010 5045 500
Sähköposti: [email protected]

3. Rekisterin nimi

Wendre Finland Oy:n asiakasrekisteri

4. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä

Wendre Finland Oy:n asiakasrekisteri yritysasiakkaille

Wendre Finland Oy:n kanta-asiakasjärjestelmään ”Familon Pro” liittyneet henkilöt ja uutiskirjeen tilaajat (käsittelyperuste: rekisteröidyn suostumus), Familon B2B -verkkokaupan asiakkaat ja rekisterinpitäjään muussa asiallisessa yhteydessä olevat henkilöt (käsittelyperuste: rekisterinpitäjän oikeutettu etu).

Wendre Finland Oy:n asiakasrekisteri henkilöasiakkaille

Wendre Finland Oy:n kanta-asiakasjärjestelmään ”Friends of Familon” liittyneet henkilöt ja uutiskirjeen tilaajat (käsittelyperuste: rekisteröidyn suostumus), Familon.fi-verkkokaupan asiakkaat ja rekisterinpitäjään muussa asiallisessa yhteydessä olevat henkilöt (käsittelyperuste: rekisterinpitäjän oikeutettu etu).

5. Henkilötietojen käsittelyperuste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Rekisteröidyllä on asiakassuhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan.

Rekisteriin merkittyjen henkilötietojen käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen sekä markkinoinnin kohdentaminen parhaan asiakaskokemuksen tarjoamiseksi. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai muun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, kanta-asiakasjärjestelmän ja verkkokaupan kehittämiseen ja hallinnointiin, rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä asiakasviestintään ja markkinointiin mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi, etämyynti sekä markkina- ja mielipidetutkimukset. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä markkinoinnin kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Kohdentamisella pyritään tarjoamaan rekisteröidylle lisätietoja ja etuja niistä aiheista ja tuotteista, joista hän on asiakassuhteessaan osoittanut olevansa kiinnostunut.

6. Henkilötietoryhmät ja rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin sisältyviä tietoja:

Asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeelliset perustiedot kuten: etu- ja sukunimet, yhteystiedot (sähköpostiosoitteet, postiosoitteet, puhelinnumerot), syntymäaika ja ikä, sukupuoli, talouden koko, kieli sekä rekisterinpitäjän verkkopalvelujen käyttäjätunnukset ja salasanat.

Asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeelliset kiinnostus, profiili- ja osallistumistiedot kuten: rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostustiedot sekä muut palveluun annetut tiedot ja erilaisissa kampanjoissa rekisteröidyltä kysyttyjen kysymysten vastaukset.

Asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot kuten: Familonin palveluiden ja sisältöjen käyttämiseen liittyvät tunnistamistiedot, asiakkuuden alkamisajankohta sekä suoramarkkinointiluvat ja –kiellot, sekä sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot, rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain, selainversio) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetettyihin evästeisiin liittyvät tiedot.

Tarjouksiin ja ostoihin sekä muuhun yhteydenpitoon liittyvät tiedot kuten: rekisteröityyn kohdistetut ja tarjotut edut, palvelut ja kampanjat sekä niiden käyttö; muu asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito (mukaan lukien palautteet ja reklamaatiot), viestintä ja toimenpiteet, sekä verkkokaupassa tehdyt ostot, ostopäivämäärät, ostetut tuotteet (ostettujen tuotteiden määrät ja hinnat sekä oston kokonaissumma).

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden alkaessa ja kestäessä. Rekisteröitynyt antaa itse henkilötietojaan verkkokaupassa tai lomakkeilla erilaisissa rekisterinpitäjän tapahtumissa tai kampanjoissa, taikka puhelimitse asiakaspalvelupuheluiden aikana. Rekisteröidyn yhteystietojen päivitystietoja voidaan hankkia myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Wendre Finland Oy:n asiakasrekisteriä voidaan B2B-yritysasiakkaiden osalta täydentää myös hankkimalla yhteystietoja niitä tarjoavilta yrityksiltä, perusteena rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

8. Tietojen vastaanottajat

Tietoja vastaanottavat ja käsittelevät ne Wendre Finland Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden edustajat, joiden tehtäviin tietojen käsittely kuuluu. Tapauskohtaisesti tietoja voivat käsitellä myös muut rekisterinpitäjän kanssa tehtävän sopimuksen nojalla henkilötietoja käsittelevät tahot, jos se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi.  

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden toimesta kulloinkin voimassaolevaa tietosuojasääntelyä noudattaen. Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esim. viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan kulloinkin voimassaolevan tietosuojasääntelyn vaatimuksia.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin liittyvät tietokannat on suojattu ulkoisia tietomurtoja vastaan tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin, kuten palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Tietokannat, niiden varmuuskopiot ja manuaalisessa muodossa olevat, henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

12. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy antamasta tietoja, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Tarkastuspyynnön käsittelyaika on normaalissa tapauksessa noin kuukausi. Tarkastuspyyntö on maksuton, mikäli pyyntö ei ole perusteeton tai kohtuuton. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.

Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle, ks. yhteystiedot yllä.

13. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Korjauspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Korjauspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Tiedon korjaamispyynnöt osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle, ks. yhteystiedot yllä.

Henkilötiedot poistetaan kulloinkin soveltuvan lain mukaisesti silloin kun perustetta henkilötietojen käsittelylle ei enää ole. Tarpeettomien henkilötietojen tarkistus toteutetaan joka toinen vuosi. Asiakkaan tiedot voidaan poistaa, kun asiakkuus ja siihen liittyvät molemminpuoliset velvoitteet ovat päättyneet.

14. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Lisäksi rekisteröidyllä on tietosuojasääntelyn mukaisin edellytyksin oikeus henkilötietojensa poistamiseen ja henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen sekä oikeus siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle eli tietosuojavaltuutetulle.

Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ottamalla yhteyttä rekisteriasioita hoitavaan henkilöön, ks. yhteystiedot yllä. Peruutuksen jälkeen suostumukseen perustuvien henkilötietojen käsittely lopetetaan.

Sivun tiedot päivitetty 30.4.2020.